Author Archives: admin

2022.09.20. Kedd

Efézusiak 2:13 „Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.” 1955.06.05 – Közösség a Vér békéltetése által Aztán amikor felismerték, hogy vétkeztek… Read more »

2022.09.19. Hétfő

I. János 2:28 „És most, fiacskáim, maradjatok Őbenne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk Előtte az Ő eljövetelekor.” 1965.02.21.e – Ki ez a Melkisédek? De figyeljetek! Amikor… Read more »

2022.09.16. Péntek

Jelenések 19:14 „És mennyei seregek követik Őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.” 1963.03.21 – Negyedik pecsét És emlékezzünk rá, hogy a szentjei fehér ruhába öltöztek fel, nem keveredtek… Read more »

2022.09.13. Kedd

János Evangéliuma 14:1 „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek Énbennem!” 1956.02.23 – Isten szövetsége Ábrahámmal és az ő magvával Jézus folyton: „Ne féljetek! Ne féljetek! Én vagyok… Read more »

2022.09.12. Hétfő

II. Korinthus 2:15 „Hála pedig az Istennek, Aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.” 1953.11.15.a – Szólj a kősziklának Minden… Read more »

2022.08.27. Szombat

II.Mózes 4:12 „Most hát eredj és Én leszek a te száddal, és megtanítlak téged arra, amit beszélned kell.” 1963.08.28. – Krisztus az Isten titka kijelentve Mózes, az okosságai… neki azokat… Read more »

2022.08.24. Szerda

IV.Mózes 16:3 „És gyülekezének Mózes ellen és Áron ellen, és mondának nékik: Sokat tulajdonítotok magatoknak, holott az egész gyülekezet, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr: miért emelitek azért… Read more »

2022.08.23. Kedd

Malakiás 4:5-6 „Ímé, én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz,… Read more »