2022.09.19. Hétfő

I. János 2:28
„És most, fiacskáim, maradjatok Őbenne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk Előtte az Ő eljövetelekor.”

1965.02.21.e – Ki ez a Melkisédek?
De figyeljetek! Amikor ez a test megkapja az Isten Szellemét, a bennetek lévő halhatatlant Életet, akkor Az ezt a testet az Istennek való engedelmesség aláveti. Halleluja! „Aki Istentől született nem vétkezik; ő nem tud vétkezni.” Róma 8:1 „Nincs azért immár kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak; ők nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.” Látjátok, ez aláveti testeteket.
Nem kell hogy azt mondd: „Ó, bárcsak abba tudnám hagyni az ivást!” Csak kerülj Krisztusba, és mindaz elmúlt, látjátok, mert testetek alá van vetve a Szellemnek. Nincs többé alávetve a világ dolgainak; azok halottak. Azok halottak; bűneitek el vannak temetve a keresztségben, és ti új teremtmények vagytok Krisztusban. És a testetek, a Szellemnek alárendelve, megpróbál helyes életet élni.
Mint ti, asszonyok, akik állítjátok, hogy vettétek a Szent Szellemet, és kimentek itt és rövidnadrágokat meg ilyeneket hordanak, hogyan tehetitek azt? Hogyan engedheti az Isten Szelleme bennetek, hogy valaha is ilyen dolgot tegyetek? Egyszerűen nem lehet úgy. Biztos, hogy nem lehet. Az egy szennyes szellem. Ő pedig egy szent Szellem.
És aztán, amikor te ennek a Szellemnek alá lettél rendelve, akkor az egész lényedet ez alá a Szellem alá veti. És ez a Szellem semmi más az ég-világon, mint a Mag-Ige szemmel láthatóvá téve, vagy megelevenedve, élővé téve. És mikor a Biblia mondja, „Ne tedd ezt,” akkor az a test gyorsan elfordul. Nincs kérdés. És mi ez? Ez a feltámadás záloga. Ez a test fel lesz újra támasztva, mert már elkezdte. Valamikor a bűnnek volt alárendelve, a mocsoknak és romlásnak, de most meg van a záloga; Mennyeivé vált. Nos, ez a záloga, hogy benne leszel az Elragadtatásban. Ez a záloga.

Vélemény, hozzászólás?