WMB Szolgálatok# Angol cím Magyar cím Dátum Helyszín Form.
1 Communion Úrvacsora 1965.12.12. Tucson, AZ, U.S.A. mp3
pdf
2 Things That Are To Be Dolgok, amiknek meg kell lenniük 1965.12.05. Rialto, CA, U.S.A. mp3
pdf
3 The Rapture Az elragadtatás 1965.12.04. Yuma, AZ, U.S.A. mp3
pdf
4 I have heard but now I see Hallottam de most látom 1965.11.27. du. Shreveport, LA, U.S.A. mp3
m4a
pdf
5 Works is faith expressed A cselekedetek a hit kifejeződése 1965.11.26. Shreveport, LA, U.S.A. pdf
6 Works is faith expressed A hit megnyilvanulása 1965.11.26. Shreveport, LA, U.S.A. mp3
7 The invisible union of the Bride of Christ Krisztus menyasszonyának láthatatlan eggyesülése 1965.11.25. Shreveport, LA, U.S.A. mp3
pdf
8 What House Will You Build Me? Milyen házat építhetnétek nekem? 1965.11.21. Tucson, AZ, U.S.A. mp3
pdf
9 Thirst Szomjúság 1965.09.19. du. Tucson, AZ, U.S.A. pdf
10 God’s power to transform Isten átváltoztató ereje 1965.09.11. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
11 Satan’s Eden Sátán Édenje 1965.08.29. Jeffersonville, IN, U.S.A. m4a
pdf
12 Christ is revealed in His own Word Krisztus az Ő saját Igéjében van kijelentve 1965.08.22. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
13 A thinking man’s filter Egy gondolkodó ember szűrője 1965.08.22. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
14 The god of this evil age Ennek a gonosz kornak istene 1965.08.01. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
15 Events made clear by prophecy Prófécia által tisztázott események 1965.08.01. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
16 The Anointed Ones At The End Time Az utolsó idők felkentjei 1965.07.25. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
17 The Anointed Ones At The End Time A végső idők felkentjei 1965.07.25. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
18 What is the attraction on the mountain? Mi az érdekesség a hegyen? 1965.07.25. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
19 Trying to do God a service without it being the will of God Istent szolgálni akarata nélkül 1965.07.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
20 Spiritual food in due season Szellemi táplálék kellő időben 1965.07.18. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
21 Ashamed Megszégyenülve 1965.07.11. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
22 The Choosing Of A Bride A menyasszony kiválasztása 1965.04.29. Los Angeles, CA, U.S.A. mp3
23 One In A Million Millióból egy 1965.04.24. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
24 It is the Rising of the Sun Ez a nap felkelése 1965.04.18. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
25 Does God ever change His mind about His Word? Megváltoztatja-e valaha Isten az Ő véleményét az Ő Igéjéről? 1965.04.18. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
26 Marriage And Divorce Házasság és elválás 1965.02.21. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
27 Who is this Melchisedec? Ki ez a Melkisedek? 1965.02.21. du Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
28 God’s Chosen Pleace Of Worship Isten imádatra kiválasztott helye 1965.02.20. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
29 This day this Scripture is fulfilled Ma teljesedett be ez az írás 1965.02.19. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
30 The Seed is not heir with the shuck A mag nem a hüvellyel örököl 1965.02.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
31 Doors In Door Ajtók az ajtón belül 1965.02.06. Flagstaff, AZ, U.S.A. pdf
32 Birth Pains Vajúdás 1965.01.24. Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
33 Broken Cisterns Repedezett víztározók 1965.01.23. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
34 Lean not unto thy own understanding Ne a saját elmédre támaszkodj 1965.01.20. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
35 The God Who Is Rich In Mercy Az Isten Aki gazdag irgalomban 1965.01.19. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
m4a
pdf
36 The Seed Of Discrepancy Az ellentmondás magja 1965.01.18. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
m4a
pdf
37 Why It Had To Be Shepherd Miért kellett pásztoroknak lenniük 1964.12.21. Tucson, AZ. U.S.A. pdf
38 The Harvest Time Az aratási idő 1964.12.12. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
39 Questions And Answers Part 2 Kérdések és válaszok 2. rész 1964.08.23. du Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
40 Proving His Word Igéjének az igazolása 1964.08.16. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
41 The Future Home Of The Heavenly Bridegroom And The Earthly Bride A mennyei Vőlegény és a földi Menyasszony jövőbeli otthona 1964.08.02. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
42 Recognizing Your Day And Its Message Ismerjétek meg a ti napotokat és az üzenetét 1964.07.26. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
43 Private Interview Személyes beszélgetés 1964.07.05. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
44 The Masterpiece A mestermű 1964.07.05. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
45 Who is Jesus? Ki az a Jézus? 1964.06.20 de Topeka, KS, U.S.A. pdf
46 God Has A Provided Lamb Isten gondoskodott egy Bárányról 1964.06.20 du Topeka, KS, U.S.A. pdf
47 The Presence Of God Unrecognized Isten fel nem ismert Jelenléte 1964.06.18. Topeka, KS. USA pdf
48 The unveiling of God Isten leleplezése 1964.06.14. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
49 The Oddball A különc 1964.06.14. du Jeffersonville, IN, U.S.A. m4a
pdf
50 Possessing The Gate Of The Enemy After Trial Birtokolni az ellenség kapuját a próba után 1964.03.22. Denham Springs, LA, U.S.A. mp3
pdf
51 Identification Azonosítás 1964.02.16. Tulare, CA, U.S.A. mp3
pdf
52 God Is His Own Interpreter Isten az Ő saját magyarázója 1964.02.05. Bakersfield, CA, U.S.A. pdf
53 God’s Word calls for a total separation from unbelief Isten szava teljesen elkülönít a hitetlenségtől 1964.01.21. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
54 God’s Word calls for a total separation from unbelief Isten Szava egy teljes elkülönülésre hív a hitetlenségtől 1964.01.21. Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
55 Look away to Jesus Fordítsd el szemeidet Jézusra 1963.12.29. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
56 Church Order Gyülekezeti rend 1963.12.26. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
57 We Have Seen His Star And Have Come To Worship Him Láttuk a Csillagát és eljöttünk, hogy imádjuk Őt 1963.12.16. Tucson, AZ, USA pdf
58 Why little Bethlehem? Miért a kis Betlehem? 1963.12.14. du Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
59 An Absolute Egy Abszolut 1963.12.01. Shreveport, LA, U.S.A. pdf
60 Souls that are in prison now Lelkek amelyek börtönben vannak most 1963.11.10. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
61 Token A jel 1963.09.01. de Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
62 Desperations Vészkiáltás 1963.09.01. du Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
63 How Can I Overcome? Hogyan győzhetek? 1963.08.25. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
64 Perfect Faith A tökéletes hit 1963.08.25. du Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
65 The Uniting Time And Sign Az egyesülés ideje és jele 1963.08.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
66 Influence Befolyás 1963.08.03. Chicago, IL, U.S.A. mp3
67 Christ Is The Mystery Of God Revealed Krisztus az Isten titka kijelentve 1963.07.28. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
68 Paul, a prisoner of Jesus Christ Pál, Jézus Krisztus foglya 1963.07.17. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
69 Why Cry? Speak! Miért kiáltasz? Szólj! 1963.07.14. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
70 Humble Thyself Alázkodj meg 1963.07.14. du Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
71 The Indictment A vád 1963.07.07. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
72 The Third Exodus A harmadik kivonulás 1963.06.30. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
73 Is your life worthy of the Gospel? Méltó-e az életed az evangéliumra? 1963.06.30. du Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
74 O Lord, Just Once More Ó Uram, csak még egyszer 1963.06.28. de. Hot Springs, AZ, U.S.A. pdf
75 The flashing red light of the sign of His coming Eljövetelének felvillanó piros jelzőlámpája 1963.06.23. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
76 Conferences Konferencia 1963.06.08. Tucson, AZ, U.S.A. pdf
77 Victory Day A győzelem napja 1963.04.21. Sierra Vista, AZ, U.S.A. pdf
pdf
78 The World Is Falling Apart A világ szétesőben 1963.04.12. de. Albuquerque, NM, USA pdf
79 The Seventh Seal Hetedik pecsét 1963.03.24. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
80 Questions And Answers On The Seals Kérdések és válaszok a pecsétekről 1963.03.24. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
81 The Sixth Seal Hatodik pecsét 1963.03.23. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
82 The Fifth Seal Ötödik pecsét 1963.03.22. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
83 The Fourth Seal Negyedik pecsét 1963.03.21. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
84 The Third Seal Harmadik pecsét 1963.03.20. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
85 The Second Seal Második pecsét 1963.03.19. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
86 The First Seal Első pecsét 1963.03.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
87 God hiding Himself in simplicity, then revealing Himself in the same Isten egyszerűségben 1963.03.17. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
88 The breach between the seven Church Ages and the seven Seals Átkötés a gyülekezeti korok és a pecsétek között 1963.03.17. du Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
89 Remembering The Lord Megemlékezni az Úrról 1963.01.22. de. Phoenix, AZ, , U.S.A. pdf
90 Is this the sign of the end sir? Ez a végnek a jele uram? 1962.12.30. du Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
91 Return And Jubilee Visszatérés és Jubileum 1962.11.22. Shreveport, LA, U.S.A. pdf
92 The Stature Of A Perfect Man A tökéletes ember felépülése 1962.10.14. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
93 The Stature Of A Perfect Man Egy tökéletes ember felépítése 1962.10.14. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
94 Jehovah-Jireh part 3 Jehovah Jireh 3.rész 1962.07.07. Grass Valley, CA, U.S.A. mp3
pdf
95 Jehovah-Jireh part 2 Jehovah Jireh 2.rész 1962.07.06. Grass Valley, CA, U.S.A. mp3
pdf
96 Jehovah-Jireh part 1 Jehovah Jireh 1.rész 1962.07.05. Grass Valley, CA, U.S.A. mp3
pdf
97 The End-Time Evangelism A végidők evangélizációja 1962.06.03. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
98 The Conflict Between God And Satan A konfliktus Isten és Sátán között 1962.05.31. Clarksville, IN, U.S.A. pdf
99 The Signs Of His Coming Az Eljövetelének jelei 1962.04.07.. Cleveland, TN, USA pdf
100 The Spoken Word Is The Original Seed A mondott Ige az eredeti mag 1962.03.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
101 The greatest battle ever fought A legnagyobb küzdelem, melyet valaha is vívtak 1962.03.11. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
102 Marriage of the Lamb A Bárány házasságkötése 1962.01.21. du Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
103 You must be born again Muszáj nektek újjászületni 1961.12.31. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
104 If God Be With Us, Then Where Is All The Miracles? Ha Isten velünk van, akkor hol vannak a csodák? 1961.12.31.du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
105 Perfect Strength By Perfect Weakness Tökéletes erő tökéletes gyengeség által 1961.11.19. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
106 The Message Of Grace A kegyelem üzenete 1961.08.27. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
107 Faith Hit 1961.08.13. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
108 Questions and Answers (God being misunderstood) A félreértett Isten a Kérdések és válaszok c. könyvből 1961.07.23. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
109 Getting In The Spirit Szellembe kerülni 1961.04.28. Chicago, IL, U.S.A. pdf
110 The Godhead explained Az Istenség megmagyarázva 1961.04.25. de. Chicago, IL, U.S.A. mp3
m4a
pdf
111 Jezebel Religion Jézabel vallás 1961.03.19. Middletown, OH, U.S.A. pdf
112 Thou Son Of David, Have Mercy On Me Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! 1961.02.15. Long Beach, CA, U.S.A. mp3
pdf
113 Turning Northward Észak felé fordulni 1961.01.29. Phoenix, AZ, USA pdf
114 Mary’s belief Mária hite 1961.01.21. Beaumont, TX, U.S.A. mp3
pdf
115 Things that wasn’t so from the beginning Dolgok, amik nem így voltak a kezdettől 1961.01.19. de. Beaumont, TX, U.S.A. mp3
pdf
116 God’s Wrapped Gift Isten becsomagolt Ajándéka 1960.12.25. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
117 Condemnation by Representation Képviseltség általi elítéltség 1960.11.13. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
118 The Kinsman Redeemer A rokon megváltó 1960.10.02. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
119 Five Definite Identifications Of The True Church Of The Living God Az élő Isten igaz gyülekezetének öt egyértelmű azonosítása 1960.09.11.du Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
120 Adoption Part Three Fiúvá fogadás 3. rész 1960.05.22. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
121 Adoption Part Four Fiúvá fogadás 4. rész 1960.05.22. du Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
122 Adoption Part Two Fiúvá fogadás 2. rész 1960.05.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
123 The Rejected King Az elvetett király 1960.05.15. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
124 Adoption Part One Fiúvá fogadás 1. rész 1960.05.15.du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
125 Why? Miért? 1960.04.01. de. Tulsa, OK, U.S.A. pdf
126 Discernment of Spirit A szellem megkülönböztetése 1960.03.08. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
m4a
pdf
127 Hearing, Recognizing, Acting On The Word of God Isten Igéjének meghallása, felismerése, cselekvése 1960.02.11. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
128 A Super Sense Egy szuper érzék 1959.12.27. du Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
129 Questions and Answers on the Holy Ghost Kérdések és válaszok a Szentlélekről 1959.12.19. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
130 What Was The Holy Ghost Given For? Mire adatott a Szentlélek? 1959.12.17. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
131 What is the Holy Ghost? Mi a Szentlélek? 1959.12.16. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
132 Discerning the Body of the Lord Különböztessük meg az Úrnak testét 1959.08.12. Chatauqua, OH, U.S.A. mp3
133 Images Of Christ Krisztus képmásai 1959.05.25. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
134 My life story Élettörténetem 1959.04.19. du. Los Angeles, CA, U.S.A. mp3
m4a
pdf
135 Living, Dying, Buried, Rising, Coming Élve, meghalva, eltemetve, feltámadva, eljőve 1959.03.29. h. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
136 What Does Thou Here? Mit csinálsz itt? 1959.03.01. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
137 Be certaion of God Légy biztos Istenben 1959.01.25. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
138 The unity of one God in the one Church Az egy Isten egysége az egy gyülekezetben 1958.12.21. du Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
139 The Sudden, Secret Going Away Of The Church A Gyülekezet titkos, gyors elmenetele 1958.10.12. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
140 Church Order Gyülekezeti rend – kérdések és válaszok 1958.10.07. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
141 Hear His Voice Halld meg a hangját 1958.10.05. de Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
142 Looking At The Unseen A Láthatatlanra nézni 1958.10.03. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
143 The Serpent’s Seed A kígyó magja 1958.09.28. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
144 The Serpent’s Seed A kígyó magva 1958.09.28. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
145 Why are we not a denomination? Miért nem vagyunk felekezet? 1958.09.27. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
146 United Under One Head Egyesülve egy fő alatt 1958.03.26. Middletown, Ohio U.S.A. mp3
147 The Called-Out A kihivottak 1958.01.09. Chicago, Illinois U.S.A. mp3
148 The Handwriting On The Wall Kézírás a falon 1958.01.08. Chicago, Illinois U.S.A. mp3
149 Hebrews, Chapter 7 part 1 Zsidókhoz írt levél 7. fejezet 1. rész 1957.09.15 du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
150 Hebrews, Chapter 2 part 3 Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 3. rész 1957.08.28. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
151 Hebrews, Chapter 2 part 1 Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 1. rész 1957.08.25. de Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
152 Hebrews, Chapter 2 part 2 Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 2. rész 1957.08.25. du Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
153 Hebrews, Chapter One Zsidókhoz írt levél 1. fejezet 1957.08.21. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
154 God Projecting His Love Ha a szeretet kifejeződik 1957.08.06. Edmonton Kanada mp3
155 Life Élet 1957.06.02. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
156 The Great And Mighty Conqueror A hatalmas és erős Győztes 1957.04.21.h. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
157 The Second Coming Of The Lord Az Úr Második Eljövetele 1957.04.17. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
158 Washing Jesus’ feet Megmosni Jézus lábát 1957.03.10. Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
159 Why Is It That So Many Christian… Miért van az, hogy sok keresztény… (Új szív) 1957.03.03. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
160 Spiritual Adoption Szellemi örökbefogadás 1956.09.23. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
161 The Church and its condition A gyülekezet és annak állapota 1956.08.05. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
162 Revelation, Book of symbols Jelenések, szimbólumok könyve 1956.06.17. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
163 Life Story Élettörténetem (Nincs itt maradandó városunk) 1955.06.26. Zurich, Svájc mp3
164 My Redeemer Liveth Az én Megváltóm él 1955.04.10. h. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
165 The Approach To God Isten megközelítése 1955.01.23. Chicago, IL, U.S.A. mp3
166 How The Angel Came To Me, And His Commission Hogyan jött az angyal hozzám és az ő megbízása 1955.01.17. du Chicago, IL, U.S.A. mp3
m4a
pdf
167 The Deep Calleth To The Deep Örvény hívja az örvényt 1954.06.24. Washington D.C. U.S.A. mp3
168 The Seal Of God Az Isten pecsétje 1954.05.14. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
169 The Mark Of The Beast A fenevad jele 1954.05.13. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
170 Prayerline Imasor 1953.11.27. West Palm Beach, FL, U.S.A. mp3
pdf
171 Questions And Answers On Genesis Kérdések és válaszok a Teremtés könyvéről 1953.07.29. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
172 Demonology, Religious Realm Az ördög hatása a vallásos téren 1953.06.09. du. Connersville, IN, U.S.A. mp3