WMB Szolgálatok# Angol cím Magyar cím Dátum Helyszín Form.
1 Communion Úrvacsora 1965.12.12. Tucson, AZ, U.S.A. mp3
pdf
2 Things That Are To Be Dolgok, amiknek meg kell lenniük 1965.12.05. Rialto, CA, U.S.A. mp3
pdf
3 The Rapture Az elragadtatás 1965.12.04. Yuma, AZ, U.S.A. mp3
pdf
4 I have heard but now I see Hallottam de most látom 1965.11.27. du. Shreveport, LA, U.S.A. mp3
m4a
pdf
5 Works is faith expressed A cselekedetek a hit kifejeződése 1965.11.26. Shreveport, LA, U.S.A. pdf
6 Works is faith expressed A hit megnyilvanulása 1965.11.26. Shreveport, LA, U.S.A. mp3
7 The invisible union of the Bride of Christ Krisztus menyasszonyának láthatatlan eggyesülése 1965.11.25. Shreveport, LA, U.S.A. mp3
pdf
8 What House Will You Build Me? Milyen házat építhetnétek nekem? 1965.11.21. Tucson, AZ, U.S.A. mp3
pdf
9 Thirst Szomjúság 1965.09.19. du. Tucson, AZ, U.S.A. pdf
10 God’s power to transform Isten átváltoztató ereje 1965.09.11. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
11 Satan’s Eden Sátán Édenje 1965.08.29. Jeffersonville, IN, U.S.A. m4a
pdf
12 Christ is revealed in His own Word Krisztus az Ő saját Igéjében van kijelentve 1965.08.22. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
13 A thinking man’s filter Egy gondolkodó ember szűrője 1965.08.22. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
14 The god of this evil age Ennek a gonosz kornak istene 1965.08.01. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
15 Events made clear by prophecy Prófécia által tisztázott események 1965.08.01. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
16 The Anointed Ones At The End Time Az utolsó idők felkentjei 1965.07.25. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
17 The Anointed Ones At The End Time A végső idők felkentjei 1965.07.25. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
18 What is the attraction on the mountain? Mi az érdekesség a hegyen? 1965.07.25. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
19 Trying to do God a service without it being the will of God Istent szolgálni akarata nélkül 1965.07.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
20 Spiritual food in due season Szellemi táplálék kellő időben 1965.07.18. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
21 Ashamed Megszégyenülve 1965.07.11. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
22 The Choosing Of A Bride A menyasszony kiválasztása 1965.04.29. Los Angeles, CA, U.S.A. mp3
23 One In A Million Millióból egy 1965.04.24. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
24 It is the Rising of the Sun Ez a nap felkelése 1965.04.18. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
25 Does God ever change His mind about His Word? Megváltoztatja-e valaha Isten az Ő véleményét az Ő Igéjéről? 1965.04.18. du. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
26 Marriage And Divorce Házasság és elválás 1965.02.21. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
27 Who is this Melchisedec? Ki ez a Melkisedek? 1965.02.21. este Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
28 God’s Chosen Pleace Of Worship Isten imádatra kiválasztott helye 1965.02.20. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
29 This day this Scripture is fulfilled Ma teljesedett be ez az írás 1965.02.19. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
30 The Seed is not heir with the shuck A mag nem a hüvellyel örököl 1965.02.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
31 Doors In Door Ajtók az ajtón belül 1965.02.06. Flagstaff, AZ, U.S.A. pdf
32 Birth Pains Vajúdás 1965.01.24. Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
33 Broken Cisterns Repedezett víztározók 1965.01.23. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
34 Lean not unto thy own understanding Ne a saját elmédre támaszkodj 1965.01.20. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
35 The God Who Is Rich In Mercy Az Isten Aki gazdag irgalomban 1965.01.19. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
m4a
pdf
36 The Seed Of Discrepancy Az ellentmondás magja 1965.01.18. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
m4a
pdf
37 Why It Had To Be Shepherd Miért kellett pásztoroknak lenniük 1964.12.21. Tucson, AZ. U.S.A. pdf
38 The Harvest Time Az aratási idő 1964.12.12. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
39 Questions And Answers Part 2 Kérdések és válaszok 2. rész 1964.08.23. este Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
40 The Future Home Of The Heavenly Bridegroom And The Earthly Bride A mennyei Vőlegény és a földi Menyasszony jövőbeli otthona 1964.08.02. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
41 Recognizing Your Day And Its Message Ismerjétek meg a ti napotokat és az üzenetét 1964.07.26. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
42 The Masterpiece A mestermű 1964.07.05. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
43 The Presence Of God Unrecognized Isten fel nem ismert Jelenléte 1964.06.18. Topeka, KS. USA pdf
44 The unveiling of God Isten leleplezése 1964.06.14. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
45 The Oddball A különc 1964.06.14. este Jeffersonville, IN, U.S.A. m4a
pdf
46 Possessing The Gate Of The Enemy After Trial Birtokolni az ellenség kapuját a próba után 1964.03.22. Denham Springs, LA, U.S.A. mp3
pdf
47 Identification Azonosítás 1964.02.16. Tulare, CA, U.S.A. mp3
pdf
48 God Is His Own Interpreter Isten az Ő saját magyarázója 1964.02.05. Bakersfield, CA, U.S.A. pdf
49 God’s Word calls for a total separation from unbelief Isten szava teljesen elkülönít a hitetlenségtől 1964.01.21. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
50 God’s Word calls for a total separation from unbelief Isten Szava egy teljes elkülönülésre hív a hitetlenségtől 1964.01.21. Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
51 Look away to Jesus Fordítsd el szemeidet Jézusra 1963.12.29. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
52 Church Order Gyülekezeti rend 1963.12.26. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
53 We Have Seen His Star And Have Come To Worship Him Láttuk a Csillagát és eljöttünk, hogy imádjuk Őt 1963.12.16. Tucson, AZ, USA pdf
54 Why little Bethlehem? Miért a kis Betlehem? 1963.12.14. este Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
55 An Absolute Egy Abszolut 1963.12.01. Shreveport, LA, U.S.A. pdf
56 Souls that are in prison now Lelkek amelyek börtönben vannak most 1963.11.10. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
57 Token A jel 1963.09.01. de Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
58 Desperations Vészkiáltás 1963.09.01. este Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
59 How Can I Overcome? Hogyan győzhetek? 1963.08.25. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
60 Perfect Faith A tökéletes hit 1963.08.25. este Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
61 The Uniting Time And Sign Az egyesülés ideje és jele 1963.08.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
62 Influence Befolyás 1963.08.03. Chicago, IL, U.S.A. mp3
63 Christ Is The Mystery Of God Revealed Krisztus az Isten titka kijelentve 1963.07.28. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
64 Paul, a prisoner of Jesus Christ Pál, Jézus Krisztus foglya 1963.07.17. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
65 Why Cry? Speak! Miért kiáltasz? Szólj! 1963.07.14. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
66 Humble Thyself Alázkodj meg 1963.07.14. este Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
67 The Indictment A vád 1963.07.07. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
68 The Third Exodus A harmadik kivonulás 1963.06.30. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
69 Is your life worthy of the Gospel? Méltó-e az életed az evangéliumra? 1963.06.30. este Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
70 O Lord, Just Once More Ó Uram, csak még egyszer 1963.06.28. de. Hot Springs, AZ, U.S.A. pdf
71 The flashing red light of the sign of His coming Eljövetelének felvillanó piros jelzőlámpája 1963.06.23. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
72 Conferences Konferencia 1963.06.08. Tucson, AZ, U.S.A. pdf
73 Victory Day A győzelem napja 1963.04.21. Sierra Vista, AZ, U.S.A. pdf
pdf
74 The World Is Falling Apart A világ szétesőben 1963.04.12. de. Albuquerque, NM, USA pdf
75 The Seventh Seal Hetedik pecsét 1963.03.24. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
76 Questions And Answers On The Seals Kérdések és válaszok a pecsétekről 1963.03.24. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
77 The Sixth Seal Hatodik pecsét 1963.03.23. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
78 The Fifth Seal Ötödik pecsét 1963.03.22. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
79 The Fourth Seal Negyedik pecsét 1963.03.21. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
80 The Third Seal Harmadik pecsét 1963.03.20. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
81 The Second Seal Második pecsét 1963.03.19. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
82 The First Seal Első pecsét 1963.03.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
83 God hiding Himself in simplicity, then revealing Himself in the same Isten egyszerűségben 1963.03.17. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
84 The breach between the seven Church Ages and the seven Seals Átkötés a gyülekezeti korok és a pecsétek között 1963.03.17. este Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
85 Remembering The Lord Megemlékezni az Úrról 1963.01.22. de. Phoenix, AZ, , U.S.A. pdf
86 Is this the sign of the end sir? Ez a végnek a jele uram? 1962.12.30. este Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
87 Return And Jubilee Visszatérés és Jubileum 1962.11.22. Shreveport, LA, U.S.A. pdf
88 The Stature Of A Perfect Man A tökéletes ember felépülése 1962.10.14. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
89 The Stature Of A Perfect Man Egy tökéletes ember felépítése 1962.10.14. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
90 Jehovah-Jireh part 3 Jehovah Jireh 3.rész 1962.07.07. Grass Valley, CA, U.S.A. mp3
pdf
91 Jehovah-Jireh part 2 Jehovah Jireh 2.rész 1962.07.06. Grass Valley, CA, U.S.A. mp3
pdf
92 Jehovah-Jireh part 1 Jehovah Jireh 1.rész 1962.07.05. Grass Valley, CA, U.S.A. mp3
pdf
93 The End-Time Evangelism A végidők evangélizációja 1962.06.03. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
94 The Conflict Between God And Satan A konfliktus Isten és Sátán között 1962.05.31. Clarksville, IN, U.S.A. pdf
95 The Signs Of His Coming Az Eljövetelének jelei 1962.04.07.. Cleveland, TN, USA pdf
96 The Spoken Word Is The Original Seed A mondott Ige az eredeti mag 1962.03.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
97 The greatest battle ever fought A legnagyobb küzdelem, melyet valaha is vívtak 1962.03.11. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
98 Marriage of the Lamb A Bárány házasságkötése 1962.01.21. este Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
99 You must be born again Muszáj nektek újjászületni 1961.12.31. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
100 If God Be With Us, Then Where Is All The Miracles? Ha Isten velünk van, akkor hol vannak a csodák? 1961.12.31.du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
101 The Message Of Grace A kegyelem üzenete 1961.08.27. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
102 Faith Hit 1961.08.13. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
103 Questions and Answers (God being misunderstood) A félreértett Isten a Kérdések és válaszok c. könyvből 1961.07.23. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
104 Getting In The Spirit Szellembe kerülni 1961.04.28. Chicago, IL, U.S.A. pdf
105 The Godhead explained Az Istenség megmagyarázva 1961.04.25. de. Chicago, IL, U.S.A. mp3
m4a
pdf
106 Jezebel Religion Jézabel vallás 1961.03.19. Middletown, OH, U.S.A. pdf
107 Thou Son Of David, Have Mercy On Me Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! 1961.02.15. Long Beach, CA, U.S.A. mp3
pdf
108 Turning Northward Észak felé fordulni 1961.01.29. Phoenix, AZ, USA pdf
109 Mary’s belief Mária hite 1961.01.21. Beaumont, TX, U.S.A. mp3
pdf
110 Things that wasn’t so from the beginning Dolgok, amik nem így voltak a kezdettől 1961.01.19. de. Beaumont, TX, U.S.A. mp3
pdf
111 God’s Wrapped Gift Isten becsomagolt Ajándéka 1960.12.25. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
112 Condemnation by Representation Képviseltség általi elítéltség 1960.11.13. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
113 The Kinsman Redeemer A rokon megváltó 1960.10.02. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
m4a
pdf
114 Five Definite Identifications Of The True Church Of The Living God Az élő Isten igaz gyülekezetének öt egyértelmű azonosítása 1960.09.11.du Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
115 Adoption Part Three Fiúvá fogadás 3. rész 1960.05.22. de. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
116 Adoption Part Four Fiúvá fogadás 4. rész 1960.05.22. este. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
117 Adoption Part Two Fiúvá fogadás 2. rész 1960.05.18. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
118 The Rejected King Az elvetett király 1960.05.15.de. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
119 Adoption Part One Fiúvá fogadás 1. rész 1960.05.15.du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
120 Why? Miért? 1960.04.01. de. Tulsa, OK, U.S.A. pdf
121 Discernment of Spirit A szellem megkülönböztetése 1960.03.08. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
m4a
pdf
122 Hearing, Recognizing, Acting On The Word of God Isten Igéjének meghallása, felismerése, cselekvése 1960.02.11. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
123 A Super Sense Egy szuper érzék 1959.12.27. este Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
124 Questions and Answers on the Holy Ghost Kérdések és válaszok a Szentlélekről 1959.12.19. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
125 What Was The Holy Ghost Given For? Mire adatott a Szentlélek? 1959.12.17. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
126 What is the Holy Ghost? Mi a Szentlélek? 1959.12.16. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
127 Discerning the Body of the Lord Különböztessük meg az Úrnak testét 1959.08.12. Chatauqua, OH, U.S.A. mp3
128 Images Of Christ Krisztus képmásai 1959.05.25. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
129 My life story Élettörténetem 1959.04.19. du. Los Angeles, CA, U.S.A. mp3
m4a
pdf
130 Living, Dying, Buried, Rising, Coming Élve, meghalva, eltemetve, feltámadva, eljőve 1959.03.29. hajnal Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
131 What Does Thou Here? Mit csinálsz itt? 1959.03.01. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
132 Be certaion of God Légy biztos Istenben 1959.01.25. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
133 The unity of one God in the one Church Az egy Isten egysége az egy gyülekezetben 1958.12.21. este Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
134 The Sudden, Secret Going Away Of The Church A Gyülekezet titkos, gyors elmenetele 1958.10.12. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
135 Church Order Gyülekezeti rend – kérdések és válaszok 1958.10.07. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
136 Looking At The Unseen A Láthatatlanra nézni 1958.10.03. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
137 The Serpent’s Seed A kígyó magja 1958.09.28. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
138 The Serpent’s Seed A kígyó magva 1958.09.28. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
139 Why are we not a denomination? Miért nem vagyunk felekezet? 1958.09.27. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
140 United Under One Head Egyesülve egy fő alatt 1958.03.26. Middletown, Ohio U.S.A. mp3
141 The Called-Out A kihivottak 1958.01.09. Chicago, Illinois U.S.A. mp3
142 The Handwriting On The Wall Kézírás a falon 1958.01.08. Chicago, Illinois U.S.A. mp3
143 Hebrews, Chapter 7 part 1 Zsidókhoz írt levél 7. fejezet 1. rész 1957.09.15 du. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
144 Hebrews, Chapter 2 part 3 Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 3. rész 1957.08.28. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
145 Hebrews, Chapter 2 part 1 Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 1. rész 1957.08.25 . de Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
146 Hebrews, Chapter 2 part 2 Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 2. rész 1957.08.25. este Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
147 Hebrews, Chapter One Zsidókhoz írt levél 1. fejezet 1957.08.21. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
148 God Projecting His Love Ha a szeretet kifejeződik 1957.08.06. Edmonton Kanada mp3
149 The Great And Mighty Conqueror A hatalmas és erős Győztes 1957.04.21.s. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
150 The Second Coming Of The Lord Az Úr Második Eljövetele 1957.04.17. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
151 Washing Jesus’ feet Megmosni Jézus lábát 1957.03.10. Phoenix, AZ, U.S.A. pdf
152 Why Is It That So Many Christian… Miért van az, hogy sok keresztény… (Új szív) 1957.03.03. Phoenix, AZ, U.S.A. mp3
pdf
153 Spiritual Adoption Szellemi örökbefogadás 1956.09.23. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
154 The Church and its condition A gyülekezet és annak állapota 1956.08.05. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
155 Revelation, Book of symbols Jelenések, szimbólumok könyve 1956.06.17. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
156 Life Story Élettörténetem (Nincs itt maradandó városunk) 1955.06.26. Zurich, Svájc mp3
157 My Redeemer Liveth Az én Megváltóm él 1955.04.10. hajnal Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
pdf
158 How The Angel Came To Me, And His Commission Hogyan jött az angyal hozzám és az ő megbízása 1955.01.17. este Chicago, IL, U.S.A. mp3
m4a
pdf
159 The Deep Calleth To The Deep Örvény hívja az örvényt 1954.06.24. Washington D.C. U.S.A. mp3
160 The Seal Of God Az Isten pecsétje 1954.05.14. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
161 The Mark Of The Beast A fenevad jele 1954.05.13. Jeffersonville, IN, U.S.A. mp3
162 Prayerline Imasor 1953.11.27. West Palm Beach, FL, U.S.A. mp3
pdf
163 Questions And Answers On Genesis Kérdések és válaszok a Teremtés könyvéről 1953.07.29. Jeffersonville, IN, U.S.A. pdf
164 Demonology, Religious Realm Az ördög hatása a vallásos téren 1953.06.09. du. Connersville, IN, U.S.A. mp3