2022.09.15. Csütörtök

II. Királyok 6:16
„Ne félj! Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük.”

1958.10.03 – A láthatatlanra nézni
Amikor eljött a nagy krízis, – mert az mindig eljön, – akkor Géházi, aki csak egy langyos gyülekezeti tag volt, nem látta azt, amit Illés látott.
Mert Illés megszokta, hogy hitben jár, és mindig a Láthatatlanra nézett. És tudta, hogy mit mondott Isten a Zsoltárokban: „Isten Angyalai tábort járnak az Őt félők körül.” Illésnek ez elég volt.
De Géházi csak félig-meddig hitte. Csak egy gyülekezeti tag volt.
Így Elizeus azt mondta az Úrnak: „Uram, Istenem, adj most egy jelet! Nyisd meg ennek az embernek a szemét és hadd lássa, mi van körülötte!”
És amikor Isten megnyitotta a szemét, látta a tüzes lovakat, amelyek tüzes szekereket húztak, és ezek mind az öreg próféta körül voltak. Mindvégig ott voltak, csak ő nem látta azokat.
És ma este ugyanezt mondanám, hogy Isten, Aki ott állt az Apostolok Cselekedetei első fejezetében, és Aki felvitetett és az ég lett a lábainak zsámolya, ugyanez a Jézus azt mondta: „Íme, mindvégig veletek vagyok. Soha nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. És amiket én cselekszek, ti is tenni fogjátok. Veletek leszek, sőt bennetek, a világ végezetéig.”

Vélemény, hozzászólás?